Get Adobe Flash player

Recomandati-ne

Căutare in site

Certificările noastre

Dealer

 

1.CARTOGRAFIE

 

 • harti si planuri la cerere editate la noi in conditii deosebite
 • proiectare, executare, modernizare şi menţinere în stare de utilizare, prin mijloace clasice sau cu tehnologie GPS, a reţelelor geodezice naţionale altimetrice, planimetrice şi tridimensionale;
 • executarea lucrărilor necesare integrării reţelelor geodezice naţionale în sistemele de referinţă europene, EUREF şi EUVN;
 • participarea la proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelei naţionale de staţii permanente GPS, pe teritoriul României;
 • executarea lucrărilor pentru determinarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare în intravilan şi extravilan, a lucrărilor de reperaj şi descifrare fotogrammetrică şi a altor lucrări geodezice de teren şi birou;
 • prelucrarea preliminară şi definitivă a măsurătorilor, datelor şi informaţiilor din lucrările geodezice şi lucrările topografice;
 • realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale Romaniei în format analogic şi digital
 • realizarea, întreţinerea şi actualizarea modelului digital al terenului la nivel national;
 • realizarea de produse fotogrammetrice derivate din datele existente în Fondul National Geodezic si din oricare alte surse;
 • participarea la realizarea proiectelor interne si internaţionale pentru producerea de date în format digital, necesare la realizarea planurilor topografice la diverse scari, a modelului digital al terenului si orthofotoplanurilor/ortofotohărţilor;
 • obţinerea bazelor de date grafice de referinta utilizând tehnologii multiple de achiziţii de date prin metode fotogrammetrice şi de teledetecţie;
 • realizarea de planuri, hărţi digitale şi analogice tematice prin metode fotogrammetrice;
 • realizarea lucrărilor de aerotriangulaţie digitală pentru obţinerea datelor de referinţă pentru stereorestituţie, modelul digital al terenului si ortofotoplanuri/ortofotohărţi;
 • realizarea modelului digital al terenului in diferite formate de reprezentare (curbe de nivel, TIN, GRID);
 • realizarea ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor şi true ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor pentru diferite aplicaţii 2D şi ca informaţie suplimentară în cadrul temelor, comenzilor şi contractelor interdisciplinare perfectate de CNGCFT;
 • prelucrarea imaginilor satelitare pancromatice şi multispectrale, analiza şi clasificarea acestora;
 • realizează şi actualizarea de harti tematice şi ortofotohărţi satelitare;
 • realizarea programelor, contractelor şi lucrărilor necesare obţinerii hărţiilor oficiale pentru teritoriul naţional in format analogic şi digital, prin metode cartografice;
 • executarea studiilor, proiectelor şi lucrărilor privind generalizarea cartografică a hărţilor de bază, precum şi realizarea hărţilor tematice digitale;
 • intocmirea atlasului de semne convenţionale pentru planuri şi hărţi la diverse scări, în format analogic şi digital;
 • elaborarea şi promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor şi hărţilor digitale prin metode cartografice;
 • participarea la elaborarea de normative şi standarde de realizare a planurilor şi hărţilor;
 • realizarea unor proiecte şi experimentări privind conversia produselor cartografice analogice în format digital;
 • tipărirea hărţilor la diverse scări pentru întreg teritoriu naţional, multiplicarea de planuri şi harti, precum şi executarea de alte produse cartografice derivate, conform solicitărilor, comenzilor, contractelor stabilite;
 • executarea reparaţiilor, rectificărilor şi verificărilor la aparatura geodezică şi fotogrammetrică proprie şi pentru alte persoane juridice sau fizice;
 • realizarea proiectelor sistemelor de baze de date GIS cu aplicaţii în domeniile de specialitate şi alte aplicatii GIS;
 • realizeazarea activităţilor de dezvoltare tehnologică, cercetare şi proiectare în domeniile de specialitate: geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi teledetecţie;
 • participarea la cercetarea şi consolidarea proiectelor rezultate din derularea programelor interdisciplinare şi internaţionale din domeniul de specialitate;
 • studierea, analizarea şi promovarea tehnologiilor şi tehnicilor de vârf în domeniile cartografie şi teledetecţie;
 • realizarea cercetării aplicate în domeniile: geodezie, cartografie, fotogrammetrie, GIS şi teledetecţie, dezvoltarea şi implementarea de tehnologii noi în domeniile de specialitate .

Pentru a cunoaste oferta noastra financiara personalizata si a demara aceste servicii va asteptam in Ploiesti,Decebal 47,Prahova ,Romania sau contacteaza la 0731319281;0745066547;

 

Coş de cumpărături

TOPing Company
Cosul dvs. este gol

Newsletter

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru şi veţi primi gratuit pe e-mail promotiile noastre


Nume:

E-mail: